• Стийл Рам ЕООД предлага производство и монтаж на метални конструкции с разнообразно приложение: за складови помещения; за производствени бази; за изграждане, подсилване, реконструкция на сгради; за закриване на търговски площи и места за клиенти и др
  • Метална конструкция 1 Метална конструкция 2 Метална конструкция 3 Метална конструкция 4 Метална конструкция 5 Метална конструкция 6 Метална конструкция 7 Метална конструкция 8